Usługi księgowe

Obsługa:

  • Ksiąg handlowych
  • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • Karty podatkowej

Usługi kadrowe i płacowe

Prowadzenie spraw pracowniczych:

  • Usługi kadrowe
  • Usługi płacowe

Fakturowanie

Prowadzenie sprzedaży w imieniu Klienta

Zarządzanie płatnościami

  • Obsługa rachunku bankowego
  • Monitorowanie należności i zobowiązań

Elektroniczne archiwum umów

  • Wygodna forma przechowywania dokumentów
  • Uporządkowanie i kontrola obiegu umów

Inne usługi

Dodatkowe usługi