Roczne rozliczenia PIT

Oferujemy następujące usługi z zakresu rocznych rozliczeń PIT:

 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT
 • Sporządzanie korekt deklaracji PIT
 • Możliwość zadeklarowania odliczenia 1 procenta podatku na cele charytatywne (zgodnie z wolą podatnika)
 • Kompleksowe wykorzystanie wszystkich ulg i zwolnień przysługujących podatnikowi
 • Rozliczanie deklaracji PIT w sytuacji, kiedy podatnik mieszka na stałe za granicą
 • Konsultacje z zakresu prawa podatkowego

Roczne rozliczenia PIT

 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT
 • Sporządzanie korekt deklaracji PIT
 • Możliwość zadeklarowania odliczenia 1 procenta podatku na cele charytatywne (zgodnie z wolą podatnika)
 • Kompleksowe wykorzystanie wszystkich ulg i zwolnień przysługujących podatnikowi
 • Rozliczanie deklaracji PIT w sytuacji, kiedy podatnik mieszka na stałe za granicą

Pomoc w Urzędzie Skarbowym

 • Zgłaszanie podatnika do podlegającego mu Urzędu Skarbowego według miejsca jego zamieszkania
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (spadki, darowizny, podatki od czynności cywilno-prawnych i inne)
 • Obsługa korespondencji pomiędzy Urzędem Skarbowym a podatnikiem
 • Pomoc w trakcie kontroli Urzędu Skarbowego

Pomoc z ZUS

 • Obsługa korespondencji pomiędzy ZUS a podatnikiem