Oferta dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej - Rachunkomania

Roczne rozliczenia PIT

  • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT
  • Sporządzanie korekt deklaracji PIT
  • Możliwość zadeklarowania odliczenia 1 procenta podatku na cele charytatywne (zgodnie z wolą podatnika)
  • Kompleksowe wykorzystanie wszystkich ulg i zwolnień przysługujących podatnikowi
  • Rozliczanie deklaracji PIT w sytuacji, kiedy podatnik mieszka na stałe za granicą

Pomoc w Urzędzie Skarbowym

  • Zgłaszanie podatnika do podlegającego mu Urzędu Skarbowego według miejsca jego zamieszkania
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych (spadki, darowizny, podatki od czynności cywilno-prawnych i inne)
  • Obsługa korespondencji pomiędzy Urzędem Skarbowym a podatnikiem
  • Pomoc w trakcie kontroli Urzędu Skarbowego

Pomoc z ZUS

  • Obsługa korespondencji pomiędzy ZUS a podatnikiem