Rachunkomania - Oferta dla osób fizycznych

Oferta dla osób prowadzących działalność gospodarczą

  • Pomoc przy zakładaniu i likwidowaniu działalności
  • Pomoc w wyborze formy opodatkowania i prowadzonej ewidencji

Oferta dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

  • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT
  • Pomoc w trakcie kontroli Urzędu Skarbowego
  • Obsługa korespondencji pomiędzy ZUS a podatnikiem