Zarządzanie płatnościami - Rachunkomania

 • Cykliczne rozrachunki
 • Wyszukiwanie przeterminowanych płatności
 • Wysyłanie powiadomień do dłużników
 • Obsługę rachunku bankowego klienta:
  • wprowadzanie przelewów do systemu
  • monitorowanie wpływów

Usługi księgowe

Obsługa:

 • Ksiąg handlowych
 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Karty podatkowej

Usługi kadrowe i płacowe

Prowadzenie spraw pracowniczych:

 • Usługi kadrowe
 • Usługi płacowe

Fakturowanie

Prowadzenie sprzedaży w imieniu Klienta

Zarządzanie płatnościami

 • Obsługa rachunku bankowego
 • Monitorowanie należności i zobowiązań

Elektroniczne archiwum umów

 • Wygodna forma przechowywania dokumentów
 • Uporządkowanie i kontrola obiegu umów

Inne usługi

Dodatkowe usługi