Usługi kadrowe i płacowe - Rachunkomania

Kadry – oferta obejmuje:

 • Prowadzenie teczek osobowych i przejęcie prowadzonych przez Klienta teczek osobowych
 • Bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej
 • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego i jego ewidencja
 • Ewidencja absencji chorobowej

Płace – oferta obejmuje:

 • Obsługa umów cywilno-prawych i umów o pracę
 • Rejestracja w ZUS
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Sporządzanie i składanie  deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS
 • Sporządzanie informacji przeznaczonych dla pracowników
 • Sprawozdania GUS
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

Usługi księgowe

Obsługa:

 • Ksiąg handlowych
 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Karty podatkowej

Usługi kadrowe i płacowe

Prowadzenie spraw pracowniczych:

 • Usługi kadrowe
 • Usługi płacowe

Fakturowanie

Prowadzenie sprzedaży w imieniu Klienta

Zarządzanie płatnościami

 • Obsługa rachunku bankowego
 • Monitorowanie należności i zobowiązań

Elektroniczne archiwum umów

 • Wygodna forma przechowywania dokumentów
 • Uporządkowanie i kontrola obiegu umów

Inne usługi

Dodatkowe usługi