Elektroniczne archiwum umów - Rachunkomania

 • Archiwizacja umów w formie elektronicznej
 • Kontrola zgodności umów z dokumentami księgowymi
 • Elektronicznie przesyłanie zamówionej umowy do wglądu
 • W ramach dodatkowej usługi dostęp online do archiwum

Usługi księgowe

Obsługa:

 • Ksiąg handlowych
 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Karty podatkowej

Usługi kadrowe i płacowe

Prowadzenie spraw pracowniczych:

 • Usługi kadrowe
 • Usługi płacowe

Fakturowanie

Prowadzenie sprzedaży w imieniu Klienta

Zarządzanie płatnościami

 • Obsługa rachunku bankowego
 • Monitorowanie należności i zobowiązań

Elektroniczne archiwum umów

 • Wygodna forma przechowywania dokumentów
 • Uporządkowanie i kontrola obiegu umów

Inne usługi

Dodatkowe usługi